Kære medlem og kommende medlem.
 
Støtteforeningen blev oprettet d. 18. marts 2003. Foreningens formål er primært, at støtte GFK´s ungdom, ved hjælp af støtte til:

Stævner, rejser og andre arrangementer.

For at kunne yde tilskud til ungdommen skal der indtægter til. De kommer fra bl.a medlemskontingenter, salget fra ungdomsboden på Glostrup Stadion, og andel af overskuddet fra salg i klubhuset på Stadionvej.

Du har som medlem af Støtteforeningen nogle fordele og muligheder:

  • Du understøtter ungdomsarbejdet i GFK
  • Ved hjemmekampe trække der lod om præmie blandt støtteforeningens medlemmer
  • Dit medlemskort til Støtteforeningen, giver gratis adgang til alle GFK og BGA´s hjemmekampe
  • Du kan give en hånd med, når Støtteforeningen er med i arrangementer.
Det årlige kontingent er kr. 100,00 om året, du kan melde dig ind i Støtteforeningen, enten i ungdomsboden på Glostrup Stadion, eller spørge efter Niels eller Allan, i klubhuset (lettet ved hjemmekampe).

Tak fordi du støtter os - der støtter ungdommen i Glostrup Fodbold Klub.

med sportslig hilsen
Støtteforeningen Glostrup Fodbold Klub.