Nyt

på vores generalforsamling blev der valgt ny bestyrelses efter Niels Pihl, der døde efter længere tids sygdom - ære være hans minde -

 
Den nye bestyrelser er:
Formand:      Allan Fabritius
Kasserer:      Helge Wagner
 
Bestyrelses medlemmer:
Torben Hæstrop
Flemming Thomsen