Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Torsdag d. 22. marts 2018
kl. 19.00
i mødelokalet, IF 32's klubhus, Stadionvej
 
Dagsorden iflg. vedtægterne:
 
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. indkome forslag
  5. valg af bestyrelse og suppleanter
  6. valg af revisor og suppleant
  7. evt.
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.
 
p.b.v.
Allan Fabritius
 
 
 
 
Velkommen til
 
Støtteforeningen Glostrup Fodbold Klubs hjemmeside.
 
Vi håber, at du her på siden kan finde de oplysninger du søger. 
 
Hvis ikke er du meget velkommen til, give os feedback, enten her på siden eller når vi er i boden på Glostrup Stadion.