Velkommen til
 
Støtteforeningen Glostrup Fodbold Klub´s nye hjemmeside.
 
Vi håber, at du her på siden kan finde de oplysninger du søger. 
 
Hvis ikke er du meget velkommen til, give os feedback, enten her på siden eller når vi er i boden på Glostrup Stadion.
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Onsdag d. 29. Marts 2017 - kl. 19.30
IF32 klubhus
 
dagorden i flg. vedtægter:
 
  1. valg af dirigent
  2. beretning
  3. regnskab
  4. indkomne forslag
  5. valg af bestyrelse & suppleant
  6. valg af revisor og revisor suppleant
  7. evt.
indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.
 
p.b.v
Allan Fabritius